Smíchejte šťavnatou půdu sami - jak to funguje?

Smíchejte šťavnatou půdu sami - jak to funguje?

Směs organických a anorganických složek

Koncentrovaná dávka živin konvenční půdou pro zalévání není vhodná pro sukulentní rostliny. Ve svých stanovištích se specialistům na sucho daří ve špatné, propustné půdě. K přípravě šťavnaté půdy se osvědčily následující recepty:

  • Základní recept, který se téměř vždy hodí: 2 díly zeminy, 2 díly anorganické, jemnozrnné přísady
  • 3 díly kaktusové půdy, 2 díly lávového granulátu (13,76 EUR na Amazonu *) nebo keramzit (17,50 EUR na Amazonu *) 1 díl křemičitého písku bez vápna
  • 3 díly pichlavé zeminy, 1 díl kokosových vláken, 1 díl seramis, 1 díl křemičitého písku bez vápna (14,90 EUR na Amazonu *) nebo zeolit

Pokud je to majestátní sukulentní, přidejte několik hrstů hlinité zahradní půdy, abyste ji stabilizovali. Sukulentní listové kaktusy z deštného pralesa jsou vděčné za přidání kyselého listového kompostu a jemnozrnné borové kůry.