Osušte trávník odtokem

Osušte trávník odtokem

Voda nemůže odtékat

Příčinou mokrého trávníku je, že dešťová voda nemůže odtékat, protože půda je příliš kompaktní.

také číst

  • Trávník je příliš mokrý - co dělat?
  • Dokonalý trávník díky podzemnímu zavlažování
  • Vypusťte louku - pokyny k odvodnění

I v nerovných zahradách jsou na trávníku kaluže, protože voda se shromažďuje v prohlubních a jen pomalu tam prosakuje do země.

Před vytvořením trávníku byste měli vyrovnat plochu a vyplnit všechny prohlubně. Na svazích se ujistěte, že dešťová voda proudí pod širým nebem nebo je shromažďována v septiku.

Položte drenáž sami

Dokonce ani pokládání odtoku k vypouštění trávníku není tak snadné, jak věří většina hobby zahradníků. Nechte si poradit zkušeného zahradního technika nebo si najmete společnost, která vám odvodnění provede profesionálně.

Je důležité, aby potrubí bylo položeno se sklonem kolem tří procent, aby mohla odtékat voda a trávník mohl vyschnout. Jinak by se mohlo nahromadit a vést k dalším záplavám.

Pro zemní práce a zavádění štěrku, rouna a potrubí budete možná potřebovat malý bagr, v závislosti na velikosti.

To potřebujete pro odvodnění

  • Odtokové potrubí
  • Proplachovací potrubí
  • štěrk
  • rouno
  • rýč
  • V případě potřeby malý bagr
  • Septik

Položte drenáž

Odtokové potrubí má nahoře štěrbiny, kterými voda vstupuje do potrubí. Aby se zabránilo ucpání trubek, jsou umístěny do štěrkového lože o tloušťce nejméně 15 centimetrů a pokryty rounem.

Měly by být zapuštěny nejméně 50 až 60 centimetrů do země a pokryty půdou

Označte trasu trubek, abyste je později při kopání náhodou nepoškodili.

tipy a triky

Při vypouštění trávníku nevypouštějte vodu na ulici nebo dokonce do komunální kanalizace. Ve většině komunit to není povoleno. Pro jistotu si předem zjistěte, jaké požadavky musíte při vytváření odvodňovacího systému dodržovat.

Ce