Jak lze vosy držet dál od balkonu?

Jak lze vosy držet dál od balkonu?

Pokud vás vosy obtěžují, jen když se opalujete

Skutečnost, že jednotlivé vosy bzučejí na balkonovém boxu při hledání květinového nektaru a mohou vám dělat starosti při odpočinku na slunci, je jedna věc. Kdokoli, kdo má silnou averzi k mourovatému hmyzu, může být tímto zvířetem samozřejmě zasažen. Je však třeba se vyhnout následujícímu:

  • Panické mávání
  • Odvát
  • Zabít

také číst

  • Jak mohou být vosy přitahovány?
  • Mohou vosy vyhladovět, aby je zahnaly?
  • Dohodnou se včely a vosy?

Vosy vnímají divoké pohyby velmi intenzivně svými složitými očima a jsou upozorňovány - i když byly pravděpodobně předem zcela uvolněné. Panické chování je nejprve seznámí s osobou ležící na lehátku a zvyšuje riziko, že se budou bránit máváním kolem.

Odfouknutí má podobný účinek. Vosy vnímají unikající oxid uhličitý jako varovný signál a poté bodají rychleji.

Pokud jednoduše zabijete vosu, na jedné straně se podle zákona o ochraně přírody stáváte trestným činem a na druhé straně můžete přilákat více vos. Protože umírající vosa emituje feromony, látky posla, které stejní jedinci vnímají z velké vzdálenosti.

Doporučené prostředky a chování

Vosy reagují na pachy celkem jasně díky svému jemnému čichu. Chcete-li vosy držet dál, můžete například vybavit svůj balkon aromatickými rostlinami. Co vosy například považují za velmi odpudivé, je vůně levandule, bazalky nebo citronové verbeny. Vy sami budete mít prospěch z bylin v kuchyni a pro prostředí na balkóně. Rostlina kadidla také udržuje vosy a komáry pryč - i když její vůně je pro některé lidi příliš silná.

Během jídla

Udržování vos na dálku se stává obtížnějším, pokud máte na balkóně snídani nebo kávu a dort. Lákavé vůně džemu nebo námrazy způsobují, že vosy zapomínají na vůni celého levandulového rámu na zábradlí balkonu. V tomto případě je bohužel užitečná pouze jedna věc: důsledné zakrytí jídla tak, aby se molekuly vůně nedostaly ani do vzduchu.