Jak odstranit živý plot

Jak odstranit živý plot

Právní rámec

Podle federálního zákona o ochraně přírody je vytrhávání živých plotů mezi 1. březnem a 30. zářím zakázáno. Zákon je platný ve všech spolkových zemích a týká se volné krajiny a sídelních oblastí. Byl přijat zákon na ochranu chovných a obytných prostor divokých zvířat. Slouží hlavně k ochraně původních ptáků, jejichž hnízdiště byla vážně narušena nebo zcela zničena masivními zásahy do přírody. Stromy jsou důležitými stanovišti pro ptáky, která by měla být chráněna v soukromých zahradách.

také číst

  • Odstraňte kořeny živého plotu thuja - tak se to dělá!
  • Správně přesaďte živý plot
  • Jaké jsou náklady na odstranění živého plotu thuja?

Ve federálních státech mohou existovat zvláštní předpisy, které mají vliv na prořezávání a odstraňování živých plotů. Výjimky z období zákazu parkování se mohou vztahovat na nemocné keře nebo stromy, které představují riziko pro silniční provoz. Veřejný pořádek poskytuje informace o zvláštních předpisech. Porušení těchto předpisů se považuje za správní delikt, který je potrestán pokutou.

Pokyny k odebrání

Informujte své sousedy o nadcházející práci, aby nedošlo k žádným nepříjemným překvapením. Při vytrhávání používejte vhodný ochranný oděv. K práci potřebujete nůž na rýč, větve a nůžky na živé ploty (135,56 EUR na Amazonu *) a ruční sekeru nebo pilu. Řetězové pily a mini rýpadla usnadňují odstraňování starých keřů a velkých živých plotů.

1. Uvolněte základnu kufru

Odstraňte větve ze spodní části kufru, abyste je později snadno odpílili. Pro menší větve je vhodný plotostřih. Silnější větve jsou řezány noži.

2. Odřízněte kmeny

Řezejte kmeny na základně ruční sekerou nebo malou pilou. U větších keřů dávejte pozor na směr pádu, abyste nic nepoškodili.

3. Odstraňte kořeny

Odstraňte celý kořen z půdy. Kořenové kousky zbývající v zemi mohou znovu vypučet. Staré živé ploty vybudovaly rozsáhlý kořenový systém, který tento pracovní krok ztěžuje.

Tipy pro odstranění kořenů:

  • Vystavte kořeny rýčem
  • proříznout malé kořeny
  • Uvolněte základnu kufru pohybem tam a zpět
  • Vytáhněte ručně nebo pomocí lana

Bukové živé ploty vytvářejí zaseknuté a hluboké kořeny, které často nelze úplně odstranit. Tyto kořeny hnijí v zemi. Řezejte praskliny v kořenech nebo děrujte do dřeva malé otvory. Vyplňte prázdné prostory kompostem. Toto opatření zrychluje proces hniloby. Půdu lze po několika letech znovu zasadit.

4. Zlikvidujte zbytky dřeva

Ořezy na živé ploty jsou ideální pro kompostování. Drobně řezané větve a listy slouží v zimě jako suchý konstrukční materiál, který lze pravidelně přimíchávat do substrátu kompostu. Silnější kmeny poskytují palivové dříví.

5. Následná opatření

Vyplňte otvory, které se vytvořily, zatuchlým kompostem. Dodává Zemi živiny a připravuje ji na opětovnou výsadbu.