Štěkání psů - příčiny, důsledky a strategie vyhýbání se

Štěkání psů - příčiny, důsledky a strategie vyhýbání se

základní informace ve zkratce

 • Štěkání psů je považováno za obtěžování hlukem a nesmí trvat déle než 30 minut. Během určitých dob odpočinku není povoleno štěkání. To, co je rozumné a jak hlasité může být štěkání, závisí na konkrétním případě.
 • V případě narušení míru sousedovým psem mohou postižení zavolat do veřejného pořádku. Reklamy jsou možné, pokud jsou výzvy ignorovány. Ve špatných případech pomáhá policie.
 • Obojky pro rodiče jsou navrženy tak, aby zabránily nevhodnému chování, ale ne všechny modely jsou vhodné. Ultrazvuková zařízení se ukazují jako neúčinná. Doporučují se vzdělávací opatření, která zabrání neustálému štěkání.
 • Psi štěkají z různých důvodů komunikace. Je to dědičné a je posíleno nebo potlačeno lidským chováním. Některá plemena mají rádi štěkání.

Štěkání psa z právního hlediska

štěkání

Neexistují žádné regulované a jednoznačné zákony, které by se zabývaly tématem štěkání psů. Soudy vycházejí z přesvědčení na předchozích rozsudcích, i když nemají obecnou právní platnost. Pokud se majitelé psů ukáží jako nerozumní a nestarají se o změnu chování svého čtyřnohého kamaráda, může jim být uložena pokuta.

také číst

 • Avokádo může být pro kočky smrtelné
 • Květina Guzmania zhnědne - to jsou důsledky!
 • Jak je zahrada bezpečná pro psy? - Tipy pro zahradu vhodnou pro psy

Štěkání je považováno za imisi hluku

Zvuky psů lze považovat za obtěžování hlukem. Jako takové představují imisi, která je považována za zdravotní riziko pro životní prostředí. Rozhodující pro posouzení štěkajících psů je proto odstavec 906 německého občanského zákoníku (BGB). Soudní příkaz je možný podle odstavce 1004 BGB.

Kolik štěkání psa je povoleno?

Štěkání psů v zásadě nesmí trvat déle než 30 minut denně a deset minut najednou. Pokud je rušení považováno za místní, například ve venkovských oblastech s farmami, sousedé musí rušení tolerovat. To se zpravidla nevztahuje na městské obytné oblasti. Soudy odsuzují vokalizace čtyřnohých přátel mírněji nebo vůbec, pokud k nim dojde mimo dobu odpočinku.

Časy, kdy štěkání není povoleno:

 • Polední odpočinek : obvykle mezi 13:00 a 15:00
 • Noční odpočinek : po 22:00 - 6:00
 • Dny odpočinku : neděle a svátky

Co je rozumné?

Štěkání psů je do jisté míry normální. Správnou výchovou mohou majitelé psů ovlivnit chování svého psa. Protože štěkání je typickou vlastností, nelze mu zcela zabránit. Následující tabulka poskytuje přehled přiměřenosti a toho, kdy se majitelé psů musí bát úsudku o narušení klidu.

Doba trváníčasrozsudekDůvod
krátká kůranení definovanýrozumnénemůže být ovlivněn vlastníkem
Pravidelné štěkání po dobu jedné až tří hodinrůzné denní dobynerozumnénarušuje klid domu
pravidelné a trvalé štěkánímezi 9:00 a 7:00, v neděli a svátkynerozumnéPoruchy v době odpočinku
nepřetržité štěkání po dobu nejméně 30 minutKaždý dennerozumnévýznamné narušení míru

Jak hlasitě mohou psi štěkat?

štěkání

Zákon nemá jasně definované mezní hodnoty pro objem (v dB), nad kterým již štěkání psů není přiměřené. Rozsudky se proto velmi liší v závislosti na konkrétním případě. Protože se jedná o imisi, lze jej porovnat s jinými zdroji hluku, jako jsou automobily nebo staveniště. Pokud je zjevné znečištění hlukem, můžete kontaktovat odpovědný úřad veřejného pořádku.

Hlukové znečištění a minulé rozsudky:

 • Sasko : Majitelé psů musí během dne omezit štěkání psů na 60 minut
 • Würzburg : Zákaz chovat pyrenejského ovčáka z důvodu narušení nočního klidu
 • Neustadt : Chovat husky jako psích spřežení v obytných oblastech není povoleno
 • Düsseldorf : pokuta pro správce, jehož hlídací pes narušil noční spánek

Pozadí

Proč byste měli dělat hlukovou zprávu

Pokud žijete v pronajatém bytě a trápí vás štěkání sousedního psa, měli byste si sepsat protokol hluku. To je zásadní, pokud chcete uplatnit nároky, jako je snížení nájemného. Podle § 535 BGB nájemce musí zajistit, aby každý jeho pronajímatel mohl zajistit přiměřený život. Pokud prokážete obtěžování hlukem pomocí protokolu hluku a svědků, je možné snížení nájemného.

Na koho se obrátit

Pokud si nejste jisti, zda se štěkání sousedního psa považuje za narušení klidu a hluku, měli byste o tom informovat úřad veřejného pořádku. Pokud štěkání pokračuje nepřiměřeně dlouho, můžete také zavolat policii. Existují zvláštní případy strádání, kdy majitelé psů nemohou převzít odpovědnost za svá zvířata, takže policie musí informovat o dobrých životních podmínkách zvířat.

Štěkání psů - veřejný pořádek může vydat okamžitý rozkaz

V případě problémů mezi sousedy může zasáhnout veřejný pořádek nebo odpovědný regulační úřad. Pokud dojde k trvalému a nepřiměřenému narušení, lze podat stížnost na štěkání psa. V oblasti nájmu a majetkového práva se civilní soudy zabývají případy, kdy štěkající psi vedou ke znečištění hlukem. Základem pro projednávání příkazů je článek 117 zákona o správních deliktech (OWiG), protože štěkající psy lze považovat za správní delikt.

Od hlukové zátěže po displej

V noci nebo v klidu nemusíte snášet štěkání psů. Před nahlášením stížnosti na štěkání psa je zapotřebí několik kroků. Majitel psa musí mít možnost zastavit hlukové znečištění. Pouze když se situace nezmění a štěkání psa bude i nadále rušit, měli byste přijmout drastickější opatření. Šablony a šablony pro varování nebo dopisy se stížnostmi najdete na internetu.

Jak pokračovat:

 1. Vytvořte protokol hluku: zaznamenejte frekvenci, trvání a intenzitu štěkání
 2. Hledejte svědky: Prohlášení musí podporovat hlukové znečištění
 3. Napište stížnost: použijte šablony a vyplňte podrobně
 4. Informujte pronajímatele: promluvte o problému, aby mohl varovat majitele psa
 5. Dodržujte podmínku: pokud nedojde ke zlepšení, vydá se varování
 6. Informujte veřejný pořádek: pokud se sousedé nemohou dohodnout, je poslední možností stížnost

Co dělat se štěkáním psů

štěkání

Majitelé psů vědí, že ani ten nejchytřejší pes nechápe, proč je štěkání povoleno pouze v určitých dobách. Je proto důležité, abyste svého psa zlomili z háku. Proti otravnému štěkání psa však neexistuje žádný účinný prostředek. Pro největší možný úspěch je důležité, abyste na projevech jednali rychle a ukázali přítomnost.

Zbavte se neustálého štěkání pomocí štěkajících obojků

Existují různé formy výcvikových obojků, které by měly pánovi usnadnit zbavování se špatných mravů. Je důležité pochopit dopady těchto opatření. Psi by se neměli poddávat impulzům ani se z nich nestávat ustráchaní jedinci. Účelem obojků pro ovládání kůry je odvrátit pozornost. Proto ne každý produkt dostupný na trhu je vhodný.

Modely a jejich funkce:

 • Vibrační obojek : vibruje, jakmile pes začne štěkat
 • Stříkací límec : při štěkání stříká vodu na obličej
 • Elektrický obojek : při vyslovení vydává elektrické šoky

Porovnání výcvikových obojků

Elektrické obojky jsou nejen zakázány, ale také mají negativní důsledky. Ale i stříkací obojky mohou otravovat citlivé a vyděšené psy natolik, že se u nich objeví strach z jakéhokoli druhu obojku. Nechápou, že paprsek vody jim neubližuje. Lze to přirovnat k jedovatému útoku zvířete ve volné přírodě. Psí instinkt říká čtyřnohému příteli, že existuje nebezpečí.

Vibrační límecStříkací límecNapájecí límec
účinekČtyřnohého přítele dráždí jemné popudyPes cítí bezprostřední nebezpečínepříjemné trápení
důsledkydobrý efekt učeníŠtěkání se může zhoršitnarušené chování, úzkost a záchvaty paniky
povoleno?AnoAnov Německu zakázáno podle dobrých životních podmínek zvířat
doporučeníAnoNeNe

Ohlasy naznačují, že vibrační pás je nejlepší volbou mezi všemi rodičovskými obojky. Efekt učení je u těchto variant největší, i když každý pes dosahuje úspěchu při různých rychlostech.

Jak funguje vibrační límec?

Elektronika je zpracována v malé krabičce, která je připevněna k hrtanu psa. Senzory rozpoznají, kdy pes štěká. Obojek poté vydá varovný tón, aby upoutal pozornost psa. Pokud se to nezastaví, obojek začne vibrovat. Každý pes reaguje na impulsy jinak. Některé dráždí pouze zvuk, jiné reagují pouze na vibrace. Jen málo psů je těmito obojky nezaujato.

Tipy

Dobré vibrační pásy se nezastaví, dokud pes po určitou dobu nebyl zticha. Nejlevnější modely často nejsou nejlepší.

Ultrazvuk proti štěkání psa?

Na trhu existují různá zařízení, která pracují s vysokou frekvencí proti štěkání psů. Stisknutím tlačítka nebo spuštěním detektoru pohybu jsou emitovány ultrazvukové vlny s frekvencí 25 000 Hertzů. Ty jsou pro lidské ucho nepostřehnutelné, ale jsou určeny k tomu, aby psa utišily. Ačkoli taková zařízení zvíře nejprve vyplaší, po opakovaném použití již nemá žádný účinek. Ultrazvukové přístroje se nedoporučují.

Trénujte štěkání pomocí vzdělávacích opatření

Rozchodní psi chtějí svým majitelům něco sdělit. Proto je nevědomost nesprávným měřítkem. Místo toho ukažte svému čtyřnohému příteli, že jste přítomen. Reagujte na štěkání akustickým signálem, který animuje pozornost psa. Sdělují psovi, že už není důvod štěkat. Pokud váš společník přestane štěkat, pochvalte ho. I starého psa, s trochou trpělivosti a lahůdek, lze naučit, aby byl při volání tichý.

Tipy

Vyvarujte se slovního zneužívání, abyste zabránili štěkání psa. Nechápe souvislost mezi jeho sítí pozornosti a mrzutostí svého pána.

Co potřebujete vědět o štěkání

štěkání

Štěkání je typické pro domácí psy, které se vyjadřují širokou škálou zvuků. Nejde jen o adaptaci na člověka, kterou domácí pes v průběhu domestikace podstoupil, ale také o výsledek změněné anatomie ve srovnání s divokými psy.

Štěkání chovaných dospělých domácích psů je podobné chovu vlčích štěňat.

Aby pes hlasitě štěkal, musí být jeho hrtan relativně velký. Kromě štěkání existují i ​​jiné projevy pro různé situace, jako je kňučení a kňučení nebo křik a vrčení.

Proč psi štěkají

Vlci a další druhy rodu psa štěkají v několika výjimečných situacích. Toto chování je však častější u jejich štěňat. To umožňuje teorii, že ochota štěkat u domácích psů byla specificky podporována lidmi. V průběhu domestikace se vlastnosti typické pro štěňata rozšířily po celou dobu života psa. Tyto vlastnosti byly zděděny, takže štěňata se již nemusí naučit štěkat interakcí s lidmi.

Funkce štěkání:

 • Vzrušení : Psi projevují radost nebo nervozitu
 • Animace : čtyřnozí přátelé vyžadují pozornost a chtějí být zaneprázdněni
 • Strach : Z neznámých situací panika psa
 • Obrana : agresivní štěkání psů zahání cizince a vetřelce
 • Zklamání : něco nevyšlo podle očekávání

Odbočka

Štěkání psů jako odstrašující prostředek

Hlasité štěkající psy jsou ideální ochranou proti vloupání. Pokud však zvíře vede hádky se sousedy, je nutná figurína. Simulátor se zvukem štěkajících psů poskytuje dokonalý poplašný systém pro městské oblasti, protože chov psů v pronajatých bytech je obtížný.

Instalace reproduktoru, která vydává štěkání psů pomocí detektoru pohybu, je levná a účinná metoda. Psí kůru lze přenést na paměťovou kartu jako soubor MP3. Pokud je to pro vás příliš časově náročné, můžete si jednoduše zahrát Dog Barking z YouTube pomocí smartphonu, abyste zahnali nežádoucí návštěvníky.

Bell-happy závody

Každý pes má svou vlastní osobnost. Pokud jde o radost z štěkání, existují výrazné rozdíly. Povaha jednotlivých jedinců plemene může být velmi variabilní, takže někteří psi štěkají více než ostatní.

Youtube

Lovecké nebo strážní psy mají tendenci štěkat více. Byli chováni, aby vydávali zvuky v určitých situacích. Hlídací psi se používají k odvrácení vetřelců, zatímco loveckí psi se používají ke komunikaci na velké vzdálenosti. Některá plemena psů mají silné územní chování. Mají tendenci bránit své území štěkáním ostrých psů.

 • Lovecké psy: jezevčíci, teriéři
 • Strážní psi: německý ovčák, špic, rotvajler
 • Plemena s teritoriálním chováním: Pug, Doberman
 • klidná plemena psů: zlatí retrívři, basety, irští vlkodavové, doga

Zakázáno: Odkorňování

V některých zemích by mělo být neustálé štěkání psů tlumeno odstraněním určitých částí hlasivek. Velké části Evropy a Anglie podepsaly „Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu“, která tento postup v těchto zemích zakazuje. Naproti tomu je tato metoda, známá také jako devokalizace, legální například v mnoha státech USA. Massachusetts není zahrnuta. V Kalifornii již v minulosti byly žádosti o zákaz.

Často kladené otázky

Může můj pronajímatel zrušit byt?

V zásadě je možné, že pronajímatel může byt ukončit, pokud si sousedství i přes varování bude i nadále stěžovat na rušení způsobené hlukovým znečištěním. Pokud lze prokázat, že přestanete štěkat svého čtyřnohého kamaráda a chodíte do psí školy nebo podniknete opatření, jako je vypnutí zvonu, měli byste to prokázat pomocí vysvědčení a svědků. Tímto způsobem můžete ukázat, že v případě bezprostředního soudního sporu berete situaci vážně.

Proč můj pes štěká nepřetržitě?

Psi používají promluvu jako prostředek komunikace. Na něco upozorňují štěkáním. Zvony související se situací jsou normální a jsou součástí typického chování čtyřnohých přátel. Kontinuální štěkání je vyvoláno různými faktory. Znudění psi mají často tendenci tento zlozvyk rozvíjet. Vyžadují pozornost tím, že na sebe upozorňují zvuky. Osamělost však může být také problém. Dlouhé procházky nebo psí sporty vám mohou pomoci, protože psa plně využívají.

Jak vzniká územní chování?

Jedním z důvodů neustálého štěkání může být teritoriální chování psa. Tato vlastnost je typická pro některá plemena, jako jsou doberman, německá doga a německý ovčák. Jsou dominantní a mají silnější instinkt bránit své území. Příčinu vysoké úrovně agresivity lze také vysledovat zpět k chybným rodičovským opatřením v dětství. Pokud štěňata nejsou správně socializovaná nebo nejsou vychovávána nedůsledně, negativní chování přetrvává do stáří.

Co mám dělat, když se můj pes stane agresivním?

Vážné případy je nutné vychovávat zvláštním výcvikem poslušnosti. Doporučuje se profesionální dohled, aby nedocházelo k chybám. Učí vašeho psa, že definujete hranice oblasti a potenciální nebezpečí pro návštěvníky nebo vetřelce. Existují však i menší případy, kdy je zapotřebí méně vzdělávacích opatření. Díky větší rozmanitosti a zaměstnanosti lze psy lépe využívat. Ve výsledku jsou uvolněnější ohledně hranic území.

Je nepřetržité štěkání kvůli nemoci?

Pokud k štěkání dojde náhle a bez zjevného důvodu, může dojít k nemoci. Štěkání má různé funkce a je také používáno psy k vyjádření bolesti. Příčinou mohou být také neurologické problémy. I když není nemoc, měli byste štěkání trénovat co nejdříve. Neustálé namáhání hlasivek může vést k laryngitidě. Pokud si nejste jisti, měli byste navštívit veterináře se svým čtyřnohým přítelem, abyste vyloučili fyzické příčiny.

Existují jednoduchá opatření k zastavení štěkání psa?

Jakmile zazvoní zvonek u dveří, mnoho psů vzrušeně vyběhne ke vstupní bráně a neustále štěká. V takovém případě pošlete psa zpět na své místo jasnými gesty. Jednou velkou chybou, kterou mnozí majitelé psů dělají, jsou slovní pokyny nebo pohledy. To také často animuje psa, protože získává pozornost. Proto byste měli psa po odmítnutí ignorovat a chválit ho, až když je tichý. Takto učíte svého mazlíčka, jaké chování je správné a co špatné.