Tis zhnědne - příčiny a prevence

Tis zhnědne - příčiny a prevence

Příčiny hnědých jehel na tisu

  • Tis vyschl
  • Tis je zamořen škůdci
  • Tis trpí chorobami
  • Tis je na nepříznivém místě
  • Tis dostal příliš mnoho zimního slunce

Musíte důkladněji prozkoumat, proč má tis hnědé jehly. Pokud se větve snadno zlomí, tis mohl vyschnout.

také číst

  • Tisové jehly silně - proč tis ztrácí jehly?
  • Cypřiš slávkový zhnědne - příčiny a kontrola
  • Správné místo pro tis

Pokud jsou v kufru tunely na krmení nebo pokud na jehlách najdete vši, jedná se o napadení škůdci.

Pokud se hnědé jehly objeví po dlouhé, slunné zimě, jednoduše se spálí. To není problém. Tis se z toho rychle vzpamatuje.

Lze tis stále zachránit?

To, zda lze tis zachránit s hnědými jehlami, je stále možné zachránit, záleží na tom, jak silně je strom napaden. Pokud uschne, můžete zkusit tis výrazně odříznout a potom dobře zalévat. Obvykle se stromy vzpamatují.

V případě napadení škůdci odřízněte všechny větve hnědými jehlami. Rozbijte stezky mravenců a používejte biologickou kontrolu škůdců, jako jsou například lacewings, nematody a berušky.

Takto můžete zabránit hnědnutí tisu

Silný a zdravý tis dokáže obvykle sám zvládnout nemoci a škůdce. Pokud má nedostatek živin nebo jí příliš málo nebo příliš mnoho vody, měli byste přijmout opatření k nápravě.

Dobrým preventivním opatřením je mulčování země pod tisem. Vodní bilance je dobře regulována krytem mulče. Tis nemůže tak rychle vyschnout, i když jen zřídka prší.

Tis je současně hnojen krytem mulče a je tak zásobován mnoha živinami.

Tipy

Žluté, měkké jehly tisu indikují napadení houbami. Velkoryse odřízněte všechny postižené větve a zlikvidujte je s domácím odpadem. Ředění stromu nebo živého plotu, aby vzduch mohl znovu lépe cirkulovat.